Info-brev

Här finns information till de som hyr båtplats.

Samfällighetens nyhetsbrev innehåller ibland information om Bad- & Båtklubben.