organisation

Lagnövikens bad & båtklubb sköts av den valda styrelsen. Styrelsen, revisorer och valberedning väljs på årsmötet för en tid som är beroende på respektive uppdrags mandatperiod.

Adress:
Lagnövikens Bad- och Båtklubb
c/o Ing-Marie Engström
Mellanvägen 14
619 92 Trosa

Org nr: 819000-8485
Bg nr: 5107-9689


E-post: info@lagno.se