Med vackra omgivningar och promenadavstånd till egen badplats och egna båtbryggor ligger detta fina område. Lagnöviken är ett omtyckt område bestående av ca 100 fastigheter och med omgivningar som erbjuder såväl närhet till hav och natur som till all service i Trosa.

För de minsta barnen finns förskola och fritidshem i området och för de större går skolbuss från Lagnöviken in till grundskolorna i Trosa. I området finns även en fin 18-håls golfbana för dig som gärna spenderar tid med en golfklubba i handen. 

Området är sedan 2011 anslutet till kommunalt vatten och avlopp och det finns möjlighet att ansluta sig till fibernät.

Information till samfälligheten

Styrelsen har ambitionen att med ett nyhetsbrev kontinuerligt rapportera vad som är på gång till alla medlemmar med mail till de som anmält mailadress, på hemsidan samt även sätta upp på anslagstavlorna.
 
1. Glöm inte att kontakta styrelse om ni vill fälla träd/buskar på samfällighetens mark.
 
2. Styrelsen har beslutat anlita en extern bokförare för att göra de praktiska kassörs-uppgifterna.
 
3. Nästa styrelsemöte den 20/10-2020.
 
 
Rapportörer
 
Peter Bylund & Biörn Torbiörnsson