Naturreservat

Naturreservatet såldes 2009 till Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen i Södermanlands län.