årsavgifter

Årsavgiften betalas av den/de som står som fastighetsägare enligt debiteringslängden som presenteras i kallelsen till ordinarie föreningsstämman.

Det är föreningsstämman som fattar beslut om hur stor avgift som ska betalas varje år. Hela avgiften ska betalas senaste den 30 april.

Vägavgiften för 2019 är 5284 kronor för fastighet med mantalsskriven boende och 4 403 kronor för övriga.