frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som styrelsen får av medlemmar mfl.

Vad är byggrätten?
120 kvm för huvudbyggnad och 40 kvm för sidobyggnad.

Finns det hjärtstartare i närheten?
Hjärtstartare finns både på Lagnö Barn & på Trosa golfklubb. Mer info hittar du under fliken Hjärtstartare.

När är det tömning av sopbehållarna?
Behållaren för hushållssopor ska tömmas varje vecka. För information om tömning av övriga behållare hänvisar vi till Förpacknings & Tidningsinsamlingens hemsida www.ftiab.se. Om du klickar på länken www.ftiab.se/173.html så kan du söka återvinningsstationer i Trosa kommun och sedan välja Lagnö.

ORdLISTA

Fastighetsöverlåtelse

Det är av största betydelse att Samfälligheten har ett aktuellt medlemsregister. Fyll därför i blanketten avseende ändring i medlemsregistret och lämna eller mejla till föreningens kassör.

När en fastighet byter ägare finns det en del att tänka på.

Årsavgiften betalas av den/de som står som fastighetsägare enligt debiteringslängden som presenteras på ordinarie föreningsstämman. Sker ett ägarbyte efter föreningsstämman vill kanske säljaren att avgiften ska fördelas mellan tidigare och nya ägaren/ägarna. Upplyser man mäklaren om detta kan detta regleras i likvidavräkningen. Observera att det inte är Samfällighetsföreningens uppgift att reglera detta. Vi fakturerar och kräver den/de som är ägare enligt debiteringslängden.

Du kan som säljare fylla i ändrade uppgifter själv eller överlåta det till nya ägaren eller mäklaren. Se bara till att alla uppgifter fylls i. Blanketten finns nedan.

- Vill de nya ägarna ha uppgifter om föreningens ekonomiska ställning så finns dessa under avsnittet EKONOMI. Alternativt kontakta styrelsens kassör.

- Har ni övriga frågor runt ägarbytet kontakta föreningens ordförande eller kassör. Alternativt fyll i kontaktformuläret.