organisation

Lagnövikens samfällighetsförening förvaltas av den valda styrelsen. Styrelsen, revisorer och valberedning väljs på den ordinarie föreningsstämman för en tid som är beroende på uppdragets mandatperiod.

Adress:
Lagnövikens Samfällighetsförening
c/o Ing-Marie Engström
Mellanvägen 14
619 92 Trosa

Org-nr: 716402-3066        
Bg: 340-2641

E-post: info@lagno.se