Styrelsen

Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Kontakta styrelsens ledamöter via kontaktformuläret eller via mejl till info@lagno.se

Ordförande, informationsansvarig                 Lena Tansey                         07    
Kassör                                                                         Ing-Marie Engström          070 660 42 13
Sekreterare                                                               Susanne Reuterwall         070 230 37 09
Kontaktperson området                                     Börje Reuterwall                070 642 24 62
Kontaktperson vägarna                                      Ronnie Mårtensson           070 593 17 50 
Vice ordförande                                                      Christian Hesslow              073 061 02 05                                        

Suppleant, webbmaster                                     Hampus Kärrlander           0707567277
Suppleant                                                                 Biörn Torbiörnsson            070 580 51 09
Suppleant                                                                 Hans Karlsson                      070 825 89 68
Suppleant                                                                 Tiina Schmitt                        073 329 11 00