Valberedningen


Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF)

Kontakta valberedningens ledamöter via kontaktformuläret eller via mejl till info@lagno.se.

Olle Wiklund, sammankallande                                                0156 223 61
Urban Hultqvist                                                                                0156 225 44