Samfälligheten i Lagnöviken består av ABC…

Vi strävar efter att hålla denna del av vår natursköna halvö respektabel och vacker. 

För mer information om området och dess historia, se avsnittet ”Om Lagnöviken”. Till höger har ni information kring samfälligheten och hur den ser ut idag.

Om Samfälligheten

Samfälligheten, eller LSFF kortfattat, är som det låter en samling av fastigheter inom samma område här på Lagnöviken.

Med vackra omgivningar och promenadavstånd till egen badplats och egna
båtbryggor ligger detta fina område. Lagnöviken är ett omtyckt
område bestående av ca 100 fastigheter och med omgivningar som erbjuder
såväl närhet till hav och natur som till all service i Trosa.


För de minsta barnen finns förskola i området och för de större går skolbuss från
Lagnöviken in till grundskolorna i Trosa.
I området finns även en fin 18-håls golfbana för dig som gärna spenderar tid
med en golfklubba i handen. 
Området är sedan 2011 anslutet till kommunalt vatten och avlopp och det finns
möjlighet att ansluta sig till fibernät.

Ekonomi

Styrelsen i Lagnövikens Samfällighetsförening har under flera år arbetat strukturerat med underhålls- och förnyelseplaner för att kunna bygga upp fonder som ska kunna möjliggöra en långsiktig förvaltning av föreningens, dvs. medlemmarna tillgångar.

Området är idag mycket välskött och ordinarie föreningsstämmorna har under flera års tid fattat genomtänkta beslut som lett till att styrelsen kunnat genomföra föreslagna planer i akt och mening att säkra vårt bostadsområdes långsiktiga utveckling.

Balansrapport

Resultatrapport

Årsavgifter: 

Årsavgiften betalas av den/de som står som fastighetsägare enligt debiteringslängden som presenteras i kallelsen till ordinarie föreningsstämman.

Det är föreningsstämman som fattar beslut om hur stor avgift som ska betalas varje år. Hela avgiften ska betalas senaste den 30 april.

Vägavgiften för 2019 är 5284 kronor för fastighet med mantalsskriven boende och 4 403 kronor för övriga.

Styrelse

I styrelsen så sitter;

Ordförande: Lena Tansey
Kassör: Barbro Dahlberg
Sekreterare: Susanne Reuterwall
Områdesansvarig 1: Kristoffer Leijon
Områdesansvarig 2: Börje Reuterwall
Vice Ordförande: Kristoffer Leijon
Suppleant, webmaster: Hampus Kärrlander
Suppleant, informationsansvarig: Björn Torbjörnsson

Våra revisorer har ni nedan: